Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki  Kar

Vegyészmérnöki Szak

Biomérnöki Szak

Informatika tantárgy-csomag

Választható tantárgy

 

2001 november 20.

Vegyipari és molekuláris modellek informatikai alapjai

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

 

BMEVEVMU630

őszi/tavaszi

2+0+1v

3

magyar

1/1

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék: Fonyó Zsolt Vegyipari Műveletek Tanszék, Csonka Gábor Szervetlen Kémia Tanszék

4. A tantárgy előadói:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fonyó Zsolt

egyetemi tanár

Vegyipari Műveletek 50%

Csonka Gábor

egyetemi docens

Szervetlen Kémia 50%

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: -

Matematika, Számítástechnika, Fizikai Kémia II., Szerves kémia, Kémiai anyagszerkezettan, Vegyipari műveletek.

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

VE-2-005-MA Matematika III., VE-1-013-KI Számítástechnika III., VE-1-068-FK, Fizikai Kémia II.E-3-030-SK, Szerves kémia III., VE-3-073-F Kémiai anyagszerkezettan, VE-1-051-VM Vegyipari műveletek I., VE-1-052-VM Vegyipari műveletek II.

 

Neptun-kód       Cím: -

 

7.     A tantárgy célkitűzése

 

Informatikai eszközök molekuláris modellezéshez, molekula tervezés, molekuláris és biokémiai folyamatok számítógépes szimulációja. Informatikai eszközök vegyi és rokonipari műveletek modellezéséhez, professzionális modellező programcsomagok és használatuk, a modellezés elméleti ismeretei a műveleti modellek szintjén, informatikai eszközök gyakorlati alkalmazása ipari esettanulmányokon.

 

8.                A tantárgy részletes tematikája

1. A kémia szerkezet két- és háromdimenziós ábrázolási formáinak áttekintése

 

6 óra

2. A molekulaszerkezethez kapcsolódó legfontosabb tulajdonságok. 3D szerkezet, spektroszkópiai adatok, reakcióképesség, biológiai aktivitás, környezetvédelmi adatok.

Házi feladat: Elektronsűrűség analízis, analizálandó molekulák

6 óra

3. Molekuláris modellek felépítésére és azok átalakítására alkalmas informatikai eszközök működésének ismertetése molekula transzformációk (gyakorlati példákkal).

Spartan, Gaussian, Arguslab, Mintapéldák
 

Házi feladat: Konformáció analízis, analizálandó molekulák

9 óra

4.   Vegyi és rokonipari műveletek modellezéséhez alkalmas informatikai eszközök (professzionális programcsomagok) áttekintése és ismertetése, elvi felépítésük, alkalmazási lehetőségeik és korlátaik

6 óra

5.   A professzionális programcsomagokkal megoldható feladatok és a megoldási elvek, modellek ismertetése, stacionárius és dinamikus modellezés elvi alapja, alkalmazási területei (gyakorlati példák)

6 óra

6.      Műveletek, műveleti csoportok nagy számításigényű modelljei, szoftvercsomagok ismertetése, számítógépes művelettervezés, reaktorok, kolonnák, stb. gyakorlati alkalmazások                                                                                                                                                          7 óra

7.   Informatikai eszközök és megoldások vegyi és rokonipari műveletek irányításához.

2 óra

9. A tantárgy oktatásának módja: előadások, 3 házi feladat

10. Követelmények

a.   A szorgalmi időszakban: részvétel az előadások legalább 70%-án, a házi feladatok teljesítése

b.       A vizsgaidőszakban: vizsga

11.   Pótlási lehetőségek: iv. lehetőségét biztosítjuk.

12. Konzultációs lehetőségek: Igény szerint, a szorgalmi- és a vizsgaidőszakban rendszeresen konzultációt biztosítunk

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

web.inc.bme.hu/csonka

WWW címlista,

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: vizsga

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Fonyó Zsolt

egyetemi tanár

Vegyipari Műveletek 50%

Csonka Gábor

egyetemi docens

Szervetlen Kémia 50%