A választott elem adatai
 
Elem
 Hidrogén
-
Vegyjel
H
-
Rendszám
 1
- 
Relatív atomtömeg 
 1.00794
 
Sûrûség (20 oC-on)
0,09*
g / cm3
Forráspont 
-252.9
oC
Olvadáspont
-259.3
oC
Oxidációfok
+1 (-1)
-
Redoxi normál potenciál
H2/2H+: 0,00
V
Moláris hõkapacitás
28.7
J / mol K
Olvadáshõ
58.6
J / mol
Forráshõ
345
J / mol