A választott elem adatai
 
Elem
 Unnilquadium
-
Vegyjel
Unq
-
Rendszám
 104
- 
Relatív atomtömeg 
 261.10870
 
Sûrûség (20 oC-on)
-
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol