A választott elem adatai
 
Elem
 Nátrium
-
Vegyjel
Na
-
Rendszám
 11
- 
Relatív atomtömeg 
 22.98977
 
Sûrûség (20 oC-on)
0.97
g / cm3
Forráspont 
882.0
oC
Olvadáspont
97.7
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
Na/Na+ -2,71
V
Moláris hõkapacitás
27.6
J / mol K
Olvadáshõ
2599
J / mol
Forráshõ
98210
J / mol