A választott elem adatai
 
Elem
 Magnézium
-
Vegyjel
Mg
-
Rendszám
 12
- 
Relatív atomtömeg 
 24.30500
 
Sûrûség (20 oC-on)
1.74
g / cm3
Forráspont 
1090.0
oC
Olvadáspont
648.8
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Mg/Mg2+ -3,24
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol