A választott elem adatai
 
Elem
 Aluminium
-
Vegyjel
Al
-
Rendszám
 13
- 
Relatív atomtömeg 
 26.98154
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.70
g / cm3
Forráspont 
2467.0
oC
Olvadáspont
660.4
oC
Oxidációfok
3
-
Redoxi normál potenciál
Al/Al3+ -1,66
V
Moláris hõkapacitás
24.28
J / mol K
Olvadáshõ
10684.08
J / mol
Forráshõ
283290
J / mol