A választott elem adatai
 
Elem
 Szilícium
-
Vegyjel
Si
-
Rendszám
 14
- 
Relatív atomtömeg 
 28.08550
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.40
g / cm3
Forráspont 
2355.0
oC
Olvadáspont
1410
oC
Oxidációfok
+4 (+2) -4
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol