A választott elem adatai
 
Elem
 KÚn
-
Vegyjel
S
-
Rendszám
 16
- 
Relatív atomtömeg 
 32.06600
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.07
g / cm3
Forráspont 
444.6
oC
Olvadáspont
112.8
oC
Oxidációfok
10
-
Redoxi normál potenciál
S2-/S -0,55
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol