A választott elem adatai
 
Elem
 Klór
-
Vegyjel
Cl
-
Rendszám
 17
- 
Relatív atomtömeg 
 35.45270
 
Sûrûség (20 oC-on)
1,507**
g / cm3
Forráspont 
-34.6
oC
Olvadáspont
-100.98
oC
Oxidációfok
15
-
Redoxi normál potenciál
2Cl-/Cl2 +1,36
V
Moláris hõkapacitás
33.82
J / mol K
Olvadáshõ
6406
J / mol
Forráshõ
20360
J / mol