A választott elem adatai
 
Elem
 Argon
-
Vegyjel
Ar
-
Rendszám
 18
- 
Relatív atomtömeg 
 39.94800
 
Sûrûség (20 oC-on)
-
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
20.78
J / mol K
Olvadáshõ
1188
J / mol
Forráshõ
6280
J / mol