A választott elem adatai
 
Elem
 Kálium
-
Vegyjel
K
-
Rendszám
 19
- 
Relatív atomtömeg 
 39.09830
 
Sûrûség (20 oC-on)
0.86
g / cm3
Forráspont 
760.0
oC
Olvadáspont
63.25
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
K/K+ -2,92
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol