A választott elem adatai
 
Elem
 Kalcium
-
Vegyjel
Ca
-
Rendszám
 20
- 
Relatív atomtömeg 
 40.07800
 
Sûrûség (20 oC-on)
1.55
g / cm3
Forráspont 
1484.0
oC
Olvadáspont
840
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Ca/Ca2+ -2,87
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol