A választott elem adatai
 
Elem
 Szkandium
-
Vegyjel
Sc
-
Rendszám
 21
- 
Relatív atomtömeg 
 44.95591
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.99
g / cm3
Forráspont 
3287.0
oC
Olvadáspont
1660
oC
Oxidációfok
3
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol