A választott elem adatai
 
Elem
 Króm
-
Vegyjel
Cr
-
Rendszám
 24
- 
Relatív atomtömeg 
 51.99610
 
Sûrûség (20 oC-on)
6.92
g / cm3
Forráspont 
2672.0
oC
Olvadáspont
1857
oC
Oxidációfok
11
-
Redoxi normál potenciál
Cr/Cr3+ -0,71, Cr2+/Cr+3 -0,41
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol