A választott elem adatai
 
Elem
 Mangán
-
Vegyjel
Mn
-
Rendszám
 25
- 
Relatív atomtömeg 
 54.93805
 
Sûrûség (20 oC-on)
7.20
g / cm3
Forráspont 
1962.0
oC
Olvadáspont
1244
oC
Oxidációfok
+7 (+6) +4 +3 +2
-
Redoxi normál potenciál
Mn/Mn2+ -1,05, Mn2+/Mn3+ +1,51
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol