A választott elem adatai
 
Elem
 Vas
-
Vegyjel
Fe
-
Rendszám
 26
- 
Relatív atomtömeg 
 55.84700
 
Sûrûség (20 oC-on)
7.87
g / cm3
Forráspont 
2750.0
oC
Olvadáspont
1535
oC
Oxidációfok
5
-
Redoxi normál potenciál
Fe/Fe2+ -0,44, Fe2+/Fe3+ +0,76, Fe/Fe3+ -0,04
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol