A választott elem adatai
 
Elem
 Kobalt
-
Vegyjel
Co
-
Rendszám
 27
- 
Relatív atomtömeg 
 58.93320
 
Sûrûség (20 oC-on)
8.90
g / cm3
Forráspont 
2870.0
oC
Olvadáspont
1495
oC
Oxidációfok
5
-
Redoxi normál potenciál
Co/Co2+ -0,28, Co/Co3+ +0,40, Co2+/Co3+ +1,84
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol