A választott elem adatai
 
Elem
 Lítium
-
Vegyjel
Li
-
Rendszám
 3
- 
Relatív atomtömeg 
 6.94100
 
Sûrûség (20 oC-on)
0.53
g / cm3
Forráspont 
1342.0
oC
Olvadáspont
180.5
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
Li/Li+ -3,02
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol