A választott elem adatai
 
Elem
 Gallium
-
Vegyjel
Ga
-
Rendszám
 31
- 
Relatív atomtömeg 
 69.72300
 
Sûrûség (20 oC-on)
5.90
g / cm3
Forráspont 
2403.0
oC
Olvadáspont
29.8
oC
Oxidációfok
3
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol