A választott elem adatai
 
Elem
 Germánium
-
Vegyjel
Ge
-
Rendszám
 32
- 
Relatív atomtömeg 
 72.61000
 
Sûrûség (20 oC-on)
5.36
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
+4 +2 (-4)
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol