A választott elem adatai
 
Elem
 Arzén
-
Vegyjel
As
-
Rendszám
 33
- 
Relatív atomtömeg 
 74.92160
 
Sûrûség (20 oC-on)
5.72
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
615 szublimál
oC
Oxidációfok
5
-
Redoxi normál potenciál
As/As3+ +0,30
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol