A választott elem adatai
 
Elem
 Bróm
-
Vegyjel
Br
-
Rendszám
 35
- 
Relatív atomtömeg 
 79.90400
 
Sûrûség (20 oC-on)
3.14
g / cm3
Forráspont 
58.8
oC
Olvadáspont
-7.2
oC
Oxidációfok
5
-
Redoxi normál potenciál
2Br-/Br2 +1,07
V
Moláris hõkapacitás
75.56
J / mol K
Olvadáshõ
10573
J / mol
Forráshõ
30460
J / mol