A választott elem adatai
 
Elem
 Rubidium
-
Vegyjel
Rb
-
Rendszám
 37
- 
Relatív atomtömeg 
 85.46780
 
Sûrûség (20 oC-on)
1.53
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol