A választott elem adatai
 
Elem
 Stroncium
-
Vegyjel
Sr
-
Rendszám
 38
- 
Relatív atomtömeg 
 87.62000
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.60
g / cm3
Forráspont 
1384.0
oC
Olvadáspont
769
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Sr/Sr2+ -2,98
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol