A választott elem adatai
 
Elem
 Berillium
-
Vegyjel
Be
-
Rendszám
 4
- 
Relatív atomtömeg 
 9.01218
 
Sûrûség (20 oC-on)
1.86
g / cm3
Forráspont 
2469.0
oC
Olvadáspont
1287
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Be/Be2+ -1,70
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol