A választott elem adatai
 
Elem
 Cirkónium
-
Vegyjel
Zr
-
Rendszám
 40
- 
Relatív atomtömeg 
 91.22400
 
Sûrûség (20 oC-on)
-
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
Zn/Zn2+ -0,76
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
J / mol
Forráshõ
J / mol