A választott elem adatai
 
Elem
 Molibdén
-
Vegyjel
Mo
-
Rendszám
 42
- 
Relatív atomtömeg 
 95.94000
 
Sûrûség (20 oC-on)
10.20
g / cm3
Forráspont 
4612.0
oC
Olvadáspont
2617
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
Mo/Mo3+ -0,20
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol