A választott elem adatai
 
Elem
 Ezüst
-
Vegyjel
Ag
-
Rendszám
 47
- 
Relatív atomtömeg 
 107.86820
 
Sûrûség (20 oC-on)
10.50
g / cm3
Forráspont 
2212.0
oC
Olvadáspont
961.9
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
Ag/Ag+ +0,80
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
11300
J / mol
Forráshõ
254000
J / mol