A választott elem adatai
 
Elem
 Kadmium
-
Vegyjel
Cd
-
Rendszám
 48
- 
Relatív atomtömeg 
 112.41100
 
Sûrûség (20 oC-on)
8.64
g / cm3
Forráspont 
765.0
oC
Olvadáspont
321
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Cd/Cd2+ -0,40
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol