A választott elem adatai
 
Elem
 Bór
-
Vegyjel
B
-
Rendszám
 5
- 
Relatív atomtömeg 
 10.81100
 
Sûrûség (20 oC-on)
3.33
g / cm3
Forráspont 
2550.0
oC
Olvadáspont
2079
oC
Oxidációfok
+3 (-5)
-
Redoxi normál potenciál
B/H3BO3 -0,89 (savas), B/[B(OH)4]- -1.81
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol