A választott elem adatai
 
Elem
 Jód
-
Vegyjel
I
-
Rendszám
 53
- 
Relatív atomtömeg 
 126.90447
 
Sûrûség (20 oC-on)
4.93
g / cm3
Forráspont 
184.4
oC
Olvadáspont
113.5
oC
Oxidációfok
12
-
Redoxi normál potenciál
2I-/I2 +0,54
V
Moláris hõkapacitás
108.31
J / mol K
Olvadáshõ
62470
J / mol
Forráshõ
42340
J / mol