A választott elem adatai
 
Elem
 CÚzium
-
Vegyjel
Cs
-
Rendszám
 55
- 
Relatív atomtömeg 
 132.90534
 
Sûrûség (20 oC-on)
1.90
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
-
oC
Oxidációfok
1
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol