A választott elem adatai
 
Elem
 Bárium
-
Vegyjel
Ba
-
Rendszám
 56
- 
Relatív atomtömeg 
 137.32700
 
Sûrûség (20 oC-on)
3.50
g / cm3
Forráspont 
1640.0
oC
Olvadáspont
725
oC
Oxidációfok
2
-
Redoxi normál potenciál
Ba/Ba2+ -2,90
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol