A választott elem adatai
 
Elem
 Szén
-
Vegyjel
C
-
Rendszám
 6
- 
Relatív atomtömeg 
 12.01100
 
Sûrûség (20 oC-on)
2.25
g / cm3
Forráspont 
-
oC
Olvadáspont
3652 szublimál
oC
Oxidációfok
+4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol