A választott elem adatai
 
Elem
 Nitrogén
-
Vegyjel
N
-
Rendszám
 7
- 
Relatív atomtömeg 
 14.00674
 
Sûrûség (20 oC-on)
1,25*
g / cm3
Forráspont 
-195.8
oC
Olvadáspont
-209.86
oC
Oxidációfok
+5 (+4) +3 (+2) -3
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
29.17
J / mol K
Olvadáshõ
357
J / mol
Forráshõ
2800
J / mol