A választott elem adatai
 
Elem
 Wolfrám
-
Vegyjel
W
-
Rendszám
 74
- 
Relatív atomtömeg 
 183.85000
 
Sûrûség (20 oC-on)
19.30
g / cm3
Forráspont 
5660.0
oC
Olvadáspont
3410
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol