A választott elem adatai
 
Elem
 Arany
-
Vegyjel
Au
-
Rendszám
 79
- 
Relatív atomtömeg 
 196.96654
 
Sûrûség (20 oC-on)
19.25
g / cm3
Forráspont 
2808.0
oC
Olvadáspont
1063
oC
Oxidációfok
4
-
Redoxi normál potenciál
Au/Au3+ +1,38, Au/Au+ 1,70
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol