A választott elem adatai
 
Elem
 Oxigén
-
Vegyjel
O
-
Rendszám
 8
- 
Relatív atomtömeg 
 15.99940
 
Sûrûség (20 oC-on)
1,429*
g / cm3
Forráspont 
-183.0
oC
Olvadáspont
-218.4
oC
Oxidációfok
-2 (-1) (+2)
-
Redoxi normál potenciál
-
V
Moláris hõkapacitás
29.32
J / mol K
Olvadáshõ
444.8
J / mol
Forráshõ
6816
J / mol