A választott elem adatai
 
Elem
 Higany
-
Vegyjel
Hg
-
Rendszám
 80
- 
Relatív atomtömeg 
 200.59000
 
Sûrûség (20 oC-on)
13.55
g / cm3
Forráspont 
356.7
oC
Olvadáspont
-38.8
oC
Oxidációfok
3
-
Redoxi normál potenciál
Hg/Hg2+ +0,86
V
Moláris hõkapacitás
27.88
J / mol K
Olvadáshõ
2346.9
J / mol
Forráshõ
58973.46
J / mol