A választott elem adatai
 
Elem
 Tallium
-
Vegyjel
Tl
-
Rendszám
 81
- 
Relatív atomtömeg 
 204.38330
 
Sûrûség (20 oC-on)
11.84
g / cm3
Forráspont 
1457.0
oC
Olvadáspont
303.5
oC
Oxidációfok
-
-
Redoxi normál potenciál
Tl/Tl+ -0,34
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol