A választott elem adatai
 
Elem
 Fluor
-
Vegyjel
F
-
Rendszám
 9
- 
Relatív atomtömeg 
 18.99840
 
Sûrûség (20 oC-on)
1,695*
g / cm3
Forráspont 
-188.1
oC
Olvadáspont
-219.6
oC
Oxidációfok
-1
-
Redoxi normál potenciál
2F-/F2 +2,85
V
Moláris hõkapacitás
-
J / mol K
Olvadáshõ
-
J / mol
Forráshõ
-
J / mol