Az SI alapegységei

 1. A hosszúság mértékegysége a méter (m). A méter a kripton-86-atom 2p10 és 5d3 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban terjedő sugárzás hullámhosszúságának 1640763,73-szorosa. A méter esetén deci- és a centi-prefixumok is használhatók.

 2. A tömeg mértékegysége a kilogramm (kg). A kilogramm az 1889. évben Párizsban megtartott Első Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sevres-ben őrzött platina-iridium henger tömege. A kilogramm többszörösei és törtrészei esetén a prefixumot a gramm egységnév elé kell illeszteni. A deka és a centi prefixumok is használhatók. A dekagramm rövidítése dag, mellette azonban az eddig elterjedt dkg is használható.
 3. A tömeg mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI egység a tonna (t):

  1 t = 1000 kg = 103 kg = 106 g

 4. Az idő mértékegysége a másodperc (s). A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9192631770 periódusának időtartama.
 5. Az idő mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI egységek:    a perc, jele: min    az óra, jele: h    a nap, jele: d 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s.

  A naptári időegységek: a hét, a hónap, az év.
  A fenti időegységekkel kapcsolatban SI prefixumok nem használhatók.

 6. Az elektromos áramerősség mértékegysége az amper (A). Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes irányú, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 m távolságban levő vezetőben áramolva, e két vezető között 2ˇ10-7 newton erőt hoz létre méterenként.

 7. A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin (K). A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.
  A hőmérséklet mértékegységeként korlátozás nélkül használható mértékegység a Celsius-fok, jele oC.

  0 oC = 273,15 K (A kelvin definíciójában szereplő 273,16-szoros osztótól való eltérés oka, hogy a víz hármaspontja nem 0 oC, hanem 0,01 oC).

 8. Az anyagmennyiség mértékegysége a mol (jele: mol - rövid o-val). A mol annak a rendszernek anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kg szén-12-ben. Az anyagmennyiség mólokban kifejezett értékét mólszámnak nevezik.
 9. Az elemi egység fajtáját meg kell adni, ez atom, molekula, ion, elektron stb., vagy ilyeneknek meghatározott csoportja lehet.

 10. A fényerősség mértékegysége a kandela (cd). A kandela a fekete sugárzás 1/600000 m2 felületének fényerőssége a felületre merőleges irányban, a platina dermedési hőmérsékletén, 101325 pascal nyomáson.

Az SI alapegységeket a Függelék 2. táblázatában foglaltuk össze.