1. Megoldás:
  A "normál körülmények" 0 oC-t és 101,325 kPa nyomást jelentenek. Az egyesített gáztörvényt alkalmazva:

 2. = 362,16 cm3

  Megjegyezzük, hogy természetesen ugyanehhez az eredményhez jutunk, ha mindkét nyomást a régebben használatos Hgmm-ben vagy atm-ban helyettesítjük be.


 3. Megoldás:

  = 607,95 kPa

  T1 = T2

 4. Megoldás:
  A palackban maradó gáz az eredeti gázmennyiségnek 75%-a, amely a palack térfogatának 75%-át foglalta el. Eszerint a gáz kezdeti állapotának állapothatározói:
  p1 = 16,2 MPa
  V1 = 0,75 V, ahol V = a palack térfogata
  T1 = 300 K
  Végállapotának állapothatározói:
  p2 = ?
  V2 = V
  T2 = 280 K
  Az egyesített gáztörvény szerint:  p2 = 11,34 MPa
 5. Megoldás:
  Az általános gáztörvényt alkalmazva a kezdeti és a végállapotra:
 6.    = 23,9435 g

  Ha a térfogatot literben (dm3-ben), a nyomást pedig kPa-ban helyettesítjük be a Dm képletébe, akkor R értéke 8,314, minthogy a korábbiakban láttuk, hogy R = 8,314 N· m/K· mol, a Pa-ról a kPa-ra való áttérés 10-3-nal való szorzást, a m3-rol a dm3-re való áttérés pedig 103-nal való szorzást jelent, tehát R értéke nem változik. A korábban használatos nyomásegységben (atmoszférában) kifejezett nyomást behelyettesítve, az R = 0,082 l· atm/K· mol értékkel kell számolnunk.


 7. Megoldás:
  Az egyesített gáztörvény segítségével kiszámíthatjuk az új körülmények között a gáz térfogatát.

 8. D V = 950 l

  Tehát egy 950 l űrtartalmú tartállyal kell a palackot összekötni.


 9. Megoldás:

  , T2 =
 10. t = 163,58 oC


 11. Megoldás:
  a.) Avogadro törvényét alkalmazva:
  gramm-moltömegű (molnyi) gáz térfogata normál körülmények között 22,414 l. Tehát:

  28 g nitrogén 22,414 l térfogatú
  x g nitrogén 1 l térfogatú

  x = = 1,2492 g
  b.) Az általános gáztörvényt alkalmazva:

  = 1,2492 g
 12. Megoldás:
  Mindkét állapotra az általános gáztörvényt alkalmazva
 13. = 51,26 kPa


 14. Megoldás:
  Avogadro törvénye alapján gázok relatív sűrűsége (dr) moltömegük arányával kifejezhető:


 15. ; ;

  ; ; .


  Minthogy mólnyi gáz normál térfogata 22,414 liter, egyszerű aránypárral kiszámítjuk a fenti gázok normál litertömegét.

  = 1,25 g; = 1,52 g; = 1,96 g; = 3,17 g:
  = 2,85 g; = 1,34 g; = 2,05 g.


 16. Megoldás:
  Az általános gáztörvényt alkalmazva: 17. M = 4,03, tehát He-ról van szó.


 18. Megoldás:
  Dalton törvénye értelmében a gázelegy össznyomása a komponensek parciális nyomásaiból additíve tevődik össze:
 19. A gázelegy valamennyi komponensére érvényes a

  pö · Vi = Vö · pi

  összefüggés, vagyis

  , ahol a térfogattört.

  Tehát = 0,34, = 0,66

  A térfogattört a térfogatszázalék század része, így a gázelegy összetétele a következő:

  34 (V/V)% NO és 66 (V/V)% NO2.


 20. Megoldás:
  Mivel a gázok esetében a térfogattört megegyezik a moltörttel, a parciális nyomást a következőképpen is kifejezhetjük:


 21. kPa


 22. Megoldás:
  A nitrogén parciális nyomása
  kPa
  , cm3
 23. Megoldás:
  A példa megfogalmazásából kitűnik, hogy izobar körülményt tartunk fenn. Felírhatjuk a kezdeti és a végállapotban a komponensek parciális nyomásait kezdeti állapotban:

 24. végállapotban:


  A két gáz parciális nyomása úgy aránylik egymáshoz, mint molszámaik (ld. Dalton és Amagat szabály).

  Kezdeti állapotban:

  Végállapotban:


  A két egyenletet egymással elosztva megkapjuk, hogy az eredeti metilén-klorid hányad része marad a lehűtés után a gázelegyben.  = 0,095


  Tehát az elegyben 9,5% metilén-klorid marad vissza és 90,5% nyerhető vissza. A kérdés 10 m3 elegyből visszanyerhető anyag mennyiségére vonatkozott. Meg kell tehát határoznunk, hogy 10 m3 elegyben hány mol metilén-kloridunk van. Az egyetemes gáztörvény összefüggését alkalmazva kapjuk:

  = = 231,23 mol

  Ennek 90,5%-a visszanyerhető:
  = 209,26 mol, ill. a moltömeggel szorozva
  = 209,26· 85

  = 17787,1 g = 17,79 kg CH2Cl2 nyerhető vissza 10 m3 levegőből hűtéssel.


 25. Megoldás:
  a.) A tökéletes gáz közelítés alapján:
 26. Ilyen nagy nyomáson azonban a tökéletes gáz közelítés nem ad megfelelő eredményt. Valóban, a mérés alapján a nyomás 5,06 MPa. Ebben az esetben már nem tekinthetünk el a részecskék közötti kölcsönhatástól és a részecskék saját térfogatától sem.

  b.) Vizsgáljuk meg, milyen eredményt kapunk a van der Waals egyenlet alapján.

  , ahol

  a = 3,648· 105 l2 · Pa/mol2
  b = 0,0428 l/mol


  Látható, hogy a méréssel való egyezés lényegesen jobb.


 27. Megoldás:
  104,33 kPa
 28. Megoldás:
  33,2 l O2 , 44,83 l N2, 5,6 l l SO2, 7,47 l NO, 3,2 l CO, 5,6 l CO2, 224,14 l H2, 44,83 l Cl2
 29. Megoldás:
  1/5 részt kell kiengedni, 192,78 kPa
 30. Megoldás:
  2,837 MPa
 31. Megoldás:
  1/20  részt kell kiengedni, 192,78 kPa
 32. Megoldás:
  a gáz hőmérséklete háromyszorosára nő.
 33. Megoldás:
  1,963 g/l C3H8,0,714 g/l CH4,3,476 g/l AsH3,4,6397 g/l SiF4, 5,706 g/l HI
 34. Megoldás:
  20,17 ; 20,17 ; 20,18
 35. Megoldás:
  254,1 g/mol
 36. Megoldás:
  135 g/mol ; S2Cl2
 37. Megoldás:
  2,244 ; 2,700 g/l
 38. Megoldás:
  S6
 39. Megoldás:
  1,628 g/l
 40. Megoldás:
  6,02·1021
 41. Megoldás:
  21,28 kPa ;28,84 g/mol
 42. Megoldás:
  106,65 kPa ; pO2=26,66 kPa ; pCH4=79,99 kPa
 43. Megoldás:
  99,97 kPa
 44. Megoldás:
  83,2 kPa
 45. Megoldás:
  101,17 kPa
 46. Megoldás:
  10,21 MPa
 47. Megoldás:
  0,881 g/l
 48. Megoldás:
  133,6 g/mol
 49. Megoldás:
  pO2=47,00 kPa
 50. Megoldás:
  M=6,65 g/mol ; 66,7% H2, 33,3 tf% CH4 , 20% H2, 80% CH4 , Sr=0,229
 51. Megoldás:
  A Van der Waals egyenlet állandói a kritikus állapot jellemzőinek segítségével nyerhetők a következő összefüggés alapján:

  ahol pK és vk a a kritikus állapothoz tartozó nyomás, illetve térfogat
  pK = 4,56 MPa; Vk = 271,210-6 dm3; a = 1,006 Pa dm6, b = 9,0410-5 dm3
 52. Megoldás:
  1. A felmelegítés után a gáz összmolszáma a levegő és a kámfor moljainak összege.
   ,

  2. nkámfor = nö-nlev. = 0,1017

   mkámfor = 152·0,1017 = 15,46 g

 53. Megoldás:
  M=44,03 g/mol C2H4O
 54. Megoldás:
  pSO2=58,2 Pa ; mSO2=1,4778 g
 55. Megoldás:
  96,6%-a van cseppfolyós állapotban
 56. Megoldás:
  Nem távozik levegő
 57. Megoldás:
  15,27%-al csökken a lufi térfogata
 58. Megoldás:
  44 g
 59. Megoldás:
  900 kPa-ig használható
 60. Megoldás:
  8,328 MPa
 61. Megoldás:
  5,73 m3
 62. Megoldás:
  386,2 kPa
 63. Megoldás:
  16,4% O2, 61,6% N2, 22% H2
 64. Megoldás:
  Tekintve, hogy a tökéletes gáztörvény szempontjából mind a négy gáz azonos módon viselkedik - a gáztörvény független az anyagi minőségtől - csak az összmolszám érdekes. Ezért a reakcióegyenlet lényege

 65. 2 mol folyadékból (nitropentaeritritbol, vagy röviden nitropentából) 25 mol gáz lesz, azaz


  nf : ng = 2 : 25, 25 nf  = 2 ng

  Gáztörvénybe helyettesítve: , továbbá

  25 d = p =

  = 1731,6·106 Pa = 1732 Mpa


 66. Megoldás:
  86,87 g
 67. Megoldás:
  Kezdetben:

mol

mol


A hőmérséklet megváltozása miatt a nitrogéntartályban nő, az oxigéntartályban csökken a nyomás, így az új egyensúlyi állapot úgy jöhet létre, ha nitrogén áramlik át az oxigéntartályba, míg a nyomások újra egyenlők nem lesznek.
Az egyenletbe behelyettesítve és megoldva kapjuk:

pe = 100 kPa (V/V)% O2 = mol% O2 = 60%

 1. Megoldás:
  8,23 l
 2. Megoldás:
  1,069 g/l
 3. Megoldás:
  301 kPa, 234 kPa
 4. Megoldás:
 5. Megoldás:
  1:3
 6. Megoldás: