Az SI származtatott egységei

 1. A térfogat mértékegysége a köbméter (m3). A köbméter többszörösei és törtrészei a méter törvényes többszöröseinek és törtrészeinek köbei.

  A térfogat mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI mértékegység a liter (l):

  1 l = 1 dm3 = 10-3 m3.

  A literrel kapcsolatban a hekto-, deci- és centi-prefixumok is használhatók.
   

 2. A sűrűség mértékegysége a kilogramm per köbméter (kg/m3). A kilogram per köbméter olyan homogén anyag sűrűsége, amelynek 1 köbmétere 1 kg tömegű.

  A sűrűség mértékegységeként használható nem SI egységek: kg/l, g/l, g/ml.

  1 kg/l = 1 g/ml = 103 kg/m3
  1 g/l = 1 kg/m3

 3. Az erő mértékegysége a newton, (N). A newton az az erő, amely 1 kg tömegű nyugvó testet 1 s idő alatt 1 m/s sebességűre gyorsít.

  1 N = 1 kg·m/s2 = 1 kg·m·s-2

  Megengedett decimális többszöröse a daN.

 4. A nyomás mértékegysége a pascal (Pa). A pascal az a nyomás, amellyel egyenletesen eloszló 1 N erő 1 m2 felületre merőlegesen hat.

  1 Pa = 1 N/m2 = 1 N·m-2 = 1 kg·m-1·s-2

  A nyomás mértékegységeként használható nem SI egységek: hbar, bar, mbar, mbar.

  1 hbar = 107 Pa
  1 bar = 105 Pa
  1 mbar = 102 Pa
  1  bar = 10-1 Pa

 5. A munka, a és az energia mértékegysége a joule (J). A joule az a munka, amelyet 1 N erő saját hatásának irányába eső 1 m úton végez.

  1 J = 1Nm = 1 m2·kg·s-2 = 1 W·s

  A munka, ill. energia mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI mértékegység a wattóra (Wh) és a kilowattóra (kWh).

  1 Wh = 3600 J
  1 kWh = 3,6 MJ

  Csak az atom- és magfizikában használható energia mértékegység az elektronvolt (eV).

  Az elektronvolt az a kinetikai energia, amelyet egy elektron nyer, ha vákuumban 1 volt potenciálkülönbségen halad át.

  1 eV = 1,602.10-19 J

 6. A hővezetés mértékegysége a watt per méter-kelvin; (W/m· K vagy W· m-1· K-1 = m· kg· s-3· K).

  A watt per méter-kelvin olyan homogén anyag hővezető képessége, amelynek két egymással párhuzamos, egymástól 1 m távolságban levő sík rétege között, 1 K hőmérsékletkülönbség esetén, a réteg felületének 1 m2-én 1 s idő alatt 1 J hőmennyiség halad át.

  A hővezetés mértékegységeként használható nem SI egység: W/m oC.

 7. A teljesítmény mértékegysége a watt (W). A watt az a teljesítmény, amelyet 1 J munka 1 s alatt létrehoz.

  1 W = 1 J/s = 1 J· s-1 = 1 m2 · kg·  s-3

 8. Az elektromos feszültség vagy potenciálkülönbség mértékegysége a volt (V), jele: U.

  A volt olyan vezető két pontja közötti elektromos feszültség, amelyben 1 A állandó erősségű áram folyik, ha az áram teljesítménye e két pont között 1 W.

  1 V = 1 W/A = 1 W· A-1 = 1 m2· kg· s-3·A-1.

 9. Az elektromos ellenállás (rezisztencia) mértékegysége az ohm (W ), jele: R.

  Az ohm olyan vezető két pontja közötti elektromos ellenállás, amelyek között 1 A erősségű áram folyik, ha a két pont közti feszültség 1 V.

  1 W = 1 V/A = 1 V· A-1 = 1 m2· kg· s-3·A-2

 10. Az elektromos vezetés (konduktancia) mértékegysége a siemens (S), jele: G.

  A siemens olyan vezető elektromos vezetése, amelynek elektromos ellenállása 1 ohm.

  1 S = 1 W-1 = 1 A/V = 1 A· V-1 = 1 s3· A2· m-2kg-1

 11. Az elektromos töltés mértékegysége a coulomb (kiejtése: kulomb) (C), jele: Q.

  A coulomb az az elektromos töltés, amely vezető egy keresztmetszetén 1 s idő alatt áthalad, ha a vezetőben 1 A erősségű áram folyik.

  1 C = 1 A· s

  Az elektromos töltés mértékegységeként használható nem SI egység: amperóra (Ah)

  1 Ah = 3600 A· s
   

 12. Az anyagmennyiség–koncentráció mértékegysége a mol per köbméter (mol/m3 vagy mol· m-3).

  A mol per köbméter olyan homogén elegy egy összetevőjének anyagmennyiség–koncentrációja, amelynek 1 m3-ében az összetevő anyag mennyisége 1 mol. Ajánlott decimális többszöröse kmol/m3. Megengedett decimális többszörösei mol/dm3, mol/cm3.

  Az anyagmennyiség–koncentráció mértékegységeként használható nem SI egység mol/l, mol/ml, kmol/l.

  1 mol/l = 103 mol/m3
  1 mol/ml = 106 mol/m3 = 1 kmol/l.

  Ezt a koncentrációt molaritásnak is nevezik.

  Az anyagmennyiség–koncentráció név helyett olyan esetekben, amikor ez félreértést nem okozhat, a koncentráció név is használható.
   

 13. A molalitás mértékegysége a mol per kilogramm oldószer (mol/kg).

  A mol per kilogramm egy olyan oldat összetevőjének a molalitása, amelynek 1 kg tömegű oldószerében az összetevő anyagmennyisége 1 mol. Ajánlott decimális többszörösei: kmol/kg, mol/g.

  1 kmol/kg = 103 mol/kg
  1 mol/g = 10-3 mol/kg

Néhány származtatott SI egységet a Függelék 3. táblázatában foglaltunk össze.

Használatosak, megszokásból, nem SI mértékegységek is. Ezeket a Függelék 4. táblázatában foglaltuk össze.