Kémia BMEVEAAAMM1

 tavaszi 2+0+0f 3 magyar

előadók: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Dr. Madarász János docens,
2011/2012, 2. félév.

A tantárgy célja az alapfogalmak definiálása és tisztázása, a kémiai megismertetése, a jelen és a jövő alkalmazásain és mindennapi példákon keresztül.

A tantárgy tanulásának támogatására létrehoztunk egy elektronikus tanulási környezetet alábbi linken:
http://moodle.csg.bme.hu/moodle/
Kérem látogassák meg az oldalt, és regisztráják magukat a keretrendszerbe. A regisztráció határideje: 02.15.

A tesztekre való felkészülést gyakorló feladatok segítik. Ezek megoldását a rendszer regisztrálja. Mindenkinek ajánlott megoldania a feladatokat a tanulási környezetben, mert ez mutatja , hogy a hallgató felkészült.

A teszteket az webes tanulási környezetben írják, mindenki hozzon WiFi képes számítógépet, tabletet vagy okostelefont.

1. teszt.     2012.04.04, szerda
1. pót teszt 2012.04.11, szerda,
2. teszt       2012.05.09, szerda,
2. pót teszt 2011.05.14, hétfő,
Pót-pót teszt 05.21, hétfő
A pót pót teszt egy utolsó lehetőség azoknak akik a négy előzőból csak egyetlen teszten érték el a 10 pontot. Ha valaki nem adja be a mind a 4 tesztet nem írhat pót pót tesztet.

Értékelés:

Egy-egy teszten 20 pontot lehet elérni. Az eredményes teszthez a lehetséges 20-ból min. 10 pontot kell megszerezni. A tárgy teljesítéséhez mind a két témakörből eredményes tesztet (vagy pót tesztet) kell írni.

Ponthatárok: 20 (elégséges), 25 (közepes), 30 (jó), 35 (jeles)

A két HF megléte összesen 1 pontot javít. Mindkettőnek 50% felett kell lennie.

Kémia Műszaki Menedzser hallgatóknak: Átdolgozás alatt álló jegyzet

### Anyag Előadás WWW
1

I. A kémia alapjai.

Tömeg- és energiamegmaradás törvénye.

Anyag-molekula-atom-elem Tiszta anyagok egyszerű, összetett Keverékek Mol-moltömeg Alkalmazások

1. Az anyag

 1. Radioaktiv sugárzás
 2. Segré diagram
 3. Rutherford kísérlet
 4. atommag
 5. Az elektron elektromos,
 6. mágneses és
 7. elektromágneses térbem
2 Elektronok, atomok

1 Elektromágneses sugárzás 2 Atomi Spektrum 3 Kvantumelmélet 4 A Bohr Atom 5 Az új Kvantummechanika 6 Hullámmechanika 7 Kvantumszámok 8 Elektronpályák 9 A hidrogénatom pályái 9 Elektron spin 10 Több elektronos atomok 11 Elektron Konfigurációk 12 Elektron Konfigurációk és a Periódusos táblázat
2. Elektronok, atomok
 1. fény, a szín függése a hullámhossztól
 2. izzó vas
 3. Töltés, elektroszkóp,
 4. Katódsugár (elektron) elektromos, mágneses és elektromágneses térben
 5. Elektrondiffrakció
 6. olajcsepp k.
 7. Rádioaktívitás
 8. Rutherford kísérlet - az atommag
 9. H spektruma
 10. Bohr modell
3 Periodusosság
1 Az elemek csoportosítása: a periódusos táblázat 2 Fémek, nemfémek és ionjaik 3 Az atomok és ionok mérete 4 Ionizációs energia 5 Elektron affinitás 6 Mágneses tulajdonságok 7 Az elemek periódikus tulajdonságai, Fókusz Higany

3. Periodusosság

 1. Lítium,
 2. Nátrium és
 3. Kálium reakciója vízzel.
 4. Ionizáló sugárzás
4 1 Lewis elmélet 2 Kovalens kötés: bevezetés 3 Poláros kovalens kötés 4 Lewis szerkezetek
5 A molekulák alakja 6 Kötésrend, kötéstávolság
7 Kötésenergiák
4. A kémiai kötés
 1. kötéstávolság
 2. VSEPR
5 1 Gáznyomás 2 Egyszerű gáztörvények 3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5 Gáz halmazállapotú reakciók 6 Gázkeverékek 7 Kinetikus gázelmélet 8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája 5. A gázállapot jellemzői 1910: J. D. van der Waals
6 1 Intermolekuláris erők, folyadékok tulajdonságai 2 Folyadékok gőztenziója 3 Szilárd anyagok néhány tulajdonsága 4 Fázisdiagram 5 Van der Waals kölcsönhatások 6 Hidrogén kötés 7 A kémiai kötés mint rácsösszetartó erő atomrácsok 8 Kristályok 8 Kistályok energiája, rácsenergia Fókusz:Folyadékkirstályok

6. Folyadékállapot, szilárd állapot és jellemzésük.

 1. Ionos kristályok törése
7 1 Elegyek fajtái 2 Koncentrációk 3 Intermolekuláris erők, az elegyedés folyamata 4 Elegyek keletkezése, egyensúly 5 Gázok oldhatósága 6 Elegyek gőznyomása 7 Ozmózis nyomás 8 Fagyáspont csökkenés, forráspont emelkedés 9 Elektrolit oldatok 10 Kolloid oldatok 7. Kétkomponensű elegyek
8 1 Terminológia 2 Hő 3 Reakcióhő, Kalorimetria 4 Munka 5 A termodinamika első főtétele 6 Reakcióhő: ΔU és ΔH 7 ΔH indirekt meghatározása: Hess-tétele 8 Standard képződési entalpia 9 Üzemanyagok mint energiaforrások 8. Termokémia
 1. A hőátadás iránya
9 1 A reakciók sebessége 2 Reakciósebesség mérése 3 A koncentráció hatása: a sebsség törvény 4 Nullad-rendű reakció 5 Első-rendű reakció 6 Másod-rendű reakció 7 A reakció kinetika összefoglalása 8 Elméleti modellek 9 A hőmérséklet hatása 10 Reakciómechanizmus 11 Katalízis 9. Kémiai reakcókinetika
10 1 Dinamikus egyensúly 2 Az egyensúlyi állandó 3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 5 A reakció hányados, Q: a várható kémiai reakció irányának megjóslása
6 Az egyensúly körülményeinek megváltozása: Le Châtelier elv

10. Az egyensúly

 
11 1 Spontán folyamat 2 Entrópia 3 Az entrópia kiszámítása 4 Spontán folyamat: a termodinamika második főtétele 5 Standard szabadentalpia változás, ΔG° 6 Szabadentalpia változás és egyensúly 7 ΔG° és Keq hőmérséklet függése 8 Csatolt reakciók Fókusz: Biológiai rendszerek 11. Spontaneitás, entrópia, szabadentalpia
12 1 Az Arrhenius elmélet röviden 2 Brønsted-Lowry elmélet 3 A víz ionizációja és a pH skála 4 Erős savak és bázisok 5 Gyenge savak és bázisok 6 Több bázisú savak 7 Ionok mint savak vagy bázisok 8 A molekulaszerkezet szerepe 8 Lewis savak és bázisok, Fókusz: savas eső 12. Savak, bázisok  
13 1 Elektródpotenciálok mérése 2 Standard elektródpotenciálok 3 Ecell, ΔG, és Keq 4 Ecell koncentráció függése 5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal 6 Korrózió: nem kívánt elem 7 Elektrolízis: nem spontán reakciók előidézése 8 Elektrolízis ipari alkalmazásai Fókusz membrán potenciálok 13. Elektrokémia
14      

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: :

Veszprémi Tamás, Általános Kémia

Hasznos internet címek:

Angol nyelvű tananyag

Angol nyelvű könyvek:
R. H. Petrucci et al.: General Chemistry Principles and Modern Applications
J. C. Kotz et al.: Chemistry and Chemical Reactivity, 6th Edition
Bonding and Molecular structure, letöltehtő.
Érdekes anyagok találhatók itt

Kapcsolódó Kémiai Nobel díjak:

Kapcsolódó Fizikai Nobel díjak: