1. Egy gáz 100 oC-on és 100,26 kPa nyomáson 500 cm3 teret tölt be. Mekkora ennek a gáznak a térfogata normál körülmények között?
 2. Egy levegőpumpa 1,5 l 101,325 kPa nyomású levegőt szív be. A kompresszió után 250 cm3 lesz a levegő térfogata. Milyen nyomás szükséges ehhez, ha hőmérséklet-változással nem kell számolnunk?
 3. Egy gázpalackban 16,2 MPa nyomású 300 K hőmérsékletű gáz van. Mekkora lesz a palackban a gáz nyomása, ha a gáz 25%-át kiengedve, a hőmérséklet 280 K-re csökken?
 4. Egy 30 literes palackban 20 oC hőmérsékletű 303,97 kPa nyomású oxigéngáz van. A bezárt gáz egy részét kiengedjük. Miután a bentmaradt gáz újra felvette a szoba 20 oC-os hőmérsékletét, a nyomásméro 243,18 kPa nyomást jelez. Hány g oxigént engedtünk ki a palackból?
 5. Egy 10,132 MPa nyomású gázt tartalmazó, 50 l űrtartalmú gázpalackot mekkora tartállyal kell összekötni, ha azt akarjuk, hogy a két tartályban a gáz nyomása 506,6 kPa legyen?
 6. Egy nitrogénnel töltött palackban a gáz nyomása 18 oC-on 15,2 MPa. A palack felső nyomáspróbája 22,80 MPa. Hány fokon éri el a nitrogén ezt a nyomáshatárt, ha a palack hőtágulásából eredő térfogatnövekedést nem vesszük figyelembe?
 7. Mennyi a tömege 1 l nitrogéngáznak normál körülmények között?
 8. 1 l szén-dioxid gáz tömege normál körülmények között 1,9766 g. Milyen nyomás-értéknél lesz 1 g tömegű az 1 l szén-dioxid gáz, ha a hőmérsékletet állandó értéken tartjuk?
 9. Számítsa ki az oxigénre vonatkoztatott relatív sűrűséget és az 1 l normál állapotú gáz tömegét a következő gázoknál: N2, H2S, CO2, Cl2, SO2, NO, NO2
 10. 2 g egyatomos gáz 0 oC-on 810,6 kPa nyomáson 1,39 l térfogatú. Mi az atom-tömege a gáznak? Melyik ez a gáz?
 11. Egy gázelegy nitrogén-oxidból és nitrogén-dioxidból áll. Számítsuk ki a gázelegy térfogatszázalékos összetételét, ha a gázok parciális nyomása:
  1. pNO = 36,263 kPa,
  2. pNO2= 70,394 kPa

 12. Egy gázelegy 2 g hidrogénbol és 10 g metánból áll. A gázelegy össznyomása 253,31 kPa. Számítsa ki a metán parciális nyomását!
 13. Egy gázbürettában 20 cm3 nitrogént 98,66 kPa nyomáson fogunk fel 18 oC hőmérsékletű víz felett. Hány cm3 száraz nitrogén felel meg ennek a térfogatnak? A vízgőz tenziója 18 oC-on 2,066 kPa.
 14. 25 oC hőmérsékleten 100 kPa nyomás mellett metilén-kloriddal (CH2Cl2) telített levegőt -10 oC -ra hűtünk le a metilén-klorid visszanyerése céljából. Mennyi metilén-klorid nyerhető ki ilymódon 10 m3 gázelegyből? A metilén klorid parciális nyomása: p25 = 57,32 kPa, p-10 = 11,33 kPa
 15. Mekkora a CO2 nyomása 40 oC-on, ha moltérfogata 0,381 l/mol?
 16. Egy gáz nyomása 0 oC-on 98,9 kPa. Hogyan változik a nyomás, ha változatlan térfogat mellett 15 oC-ra melegítjük a gázt?
 17. Mekkora a következo gázmennyiségek térfogata normál körülmények között:

  48 g O2, 56 g N2, 16 g SO2, 10 g NO, 4 g CO, 11 g CO2, 20 g H2, 142 g Cl2?


 18. Egy gáztartályban a nyomás 253,3 kPa. A gáz hányad részét kell kiengedni, hogy változatlan hőmérséklet mellett a nyomás 202,6 kPa legyen? Hány százalékkal változik meg a tartályban levő gáz sűrűsége?
 19. Egy gázpalackban 4,053 MPa nyomású 27 oC hőmérsékletű gáz van. Mekkora lesz a palackban a gáz nyomása, ha a gáz 25%-át kiengedve a hőmérséklet 7 oC-ra csökken?
 20. Egy edényben levő levegő nyomása 202,65 kPa. A benne levő levegőnek hányad részét kell kiengedni 20 oC-on, ha azt akarjuk, hogy a bentmaradó levegő 35 oC-on is 202,65 kPa legyen? Mennyi lesz az edényben a nyomás 20 oC-on?
 21. Egy gáz térfogatát háromszorosára növeljük. Mennyivel növekszik a hőmérséklete, ha a nyomást állandó értéken tartjuk?
 22. Mennyi a következő gázok sűrűsége normál körülmények között: C3H8, CH4, AsH3, SiF4, HI?
 23. 1928-ban a Harvard Egyetemen a neon atomtömegét sűrűségméréssel határozták meg. 0 oC-on a következő eredményeket kapták:

  d1 = 0,89990 g/l, p1 = 760 Hgmm (101,325 kPa)

  d2 = 0,60004 g/l, p2 = 506,667 Hgmm (67,550 kPa)

  d3 = 0,30009 g/l, p3 = 253,333 Hgmm (33,775 kPa)

  Mi a neon atomtömege?


 24. Egy gáz levegőre vonatkoztatott sűrűsége 450 oC-nál 8,81. Számítsa ki az anyag moltömegét! A levegő összetételét vegyük a következonek: 21 (V/V)% O2, 79 (V/V)% N2.
 25. Egy kén-klór vegyület hidrogénre vonatkoztatott gőzsűrűsége 67,5. Mekkora a vegyület moltömege és melyik vegyületről van szó?
 26. A kén-dioxid gáz relatív sűrűségét a következőképpen határozták meg. Egy 1,5 l űrtartalmú lombikot 18 oC-on és 100,39 kPa nyomáson kén-dioxid gázzal töltöttek meg. A lombikban levő gáz tömege 4,05 g volt. Ugyanilyen körülmények között meghatározták a levegő tömegét is, amely 1,805 g. Számítsa ki a kén-dioxid levegőre vonatkoztatott sűrűségét és litertömegét!
 27. A kéngőz levegőre vonatkoztatott gőzsűrűsége 550 oC-on 6,55. Hány atomos a kén ilyen állapotban?
 28. 521 cm3 gáz tömege 14 oC-on és 101,86 kPa nyomáson 0,8112 g. Számítsa ki a gáz sűrűségét normál körülmények között!
 29. Hány molekula hidrogén van 22,4 l térfogatban 0 oC-on és 1013 Pa nyomáson?
 30. A levegő 21 (V/V)% oxigént és 79 (V/V)% nitrogént tartalmaz. Mi az oxigén parciális nyomása normál körülmények között? Számítsa ki a levegő átlagos moltömegét!
 31. Gázelegyet készítünk 2 l 93,325 kPa nyomású oxigénből és 5 l 111,99 kPa nyomású metánból. A gázelegy térfogata megegyezik a két térfogat összegével. Mekkora az így elkészített gázelegy nyomása és mennyi az egyes gázok parciális nyomása az elegyben?
 32. 3 l 96,00 kPa nyomású nitrogént 2 l oxigénnel elegyítünk. Az elegy térfogata 5 l, nyomása 97,59 kPa. Mekkora volt az oxigén eredeti nyomása?
 33. Egy 3 és egy 4 l-es gáztartályt összekötünk egy csapos csővel. Kezdetben a 3 l-es tartályban 56,0 kPa nyomású, a 4 l-es tartályban 103,6 kPa nyomású oxigén volt. A gázok hőmérséklete azonos. Mekkora lesz a nyomás a két gáztartályban, ha a csapot kinyitjuk?
 34. Mekkora a vízgőz parciális nyomása abban a H2O – H2 elegyben, amelynek sűrűsége 100 oC-on és 152 kPa nyomáson 0,62 g/l?
 35. 110 l térfogatú ballonban 0,8 kg hidrogén és 1,6 kg oxigén van. Mekkora a keverék nyomása, ha hőmérséklete 27 oC?
 36. Mekkora a levegő sűrűsége 60% relatív nedvesség mellett 80 kPa össznyomáson, 37,5 oC-on, ha a száraz levegő 80 (V/V)% nitrogénből, 19 (V/V)% oxigénből, 1 tf% argonból áll; 37,5 oC-on a telített vízgőz nyomása 5,47 kPa.
 37. 0,123 g folyadékot teljesen elpárologtatva és azt 25 oC-on víz felett felfogva 23 ml 102,39 kPa nyomású gőzt nyerünk, amely vízzel nem elegyedik. Mennyi az elpárologtatott vegyület moltömege?
 38. = 3,173 kPa


 39. 16 g 202,65 kPa nyomású 20 oC hőmérsékletű oxigéngázt és 8 l 303,97 kPa nyomású 312 oC-os nitrogéngázt víz felett fogunk fel 40 oC-on, 101,32 kPa nyomáson. Mennyi az oxigén parciális nyomása?
 40. = 7,373 kPa


 41. Egy hidrogénből, metánból álló vízgőzzel telített gázkeverék abszolút sűrűsége 20 oC-on és 253,3 kPa nyomáson 0,679 g/l. Számítsuk ki a gázelegy átlagos moltömegét, mol%-os, (V/V)%-os, tömeg%-os összetételét, levegőre vonatkoztatott relatív sűrűségét!
 42. Határozza meg a propángáz van der Waals-féle konstansait, ha a kritikus térfogata 271,2 cm3, kritikus nyomása pedig 4,56 MPa!
 1. 2 literes lombikba, melyben levegő van, a nyomás 100 kPa, a hőmérséklet 20 oC, 3,04 g kámfort teszünk. (A kámfor térfogatát elhanyagoljuk.) A zárt lombikot 120 oC-ra melegítve a kámfor szublimál. Mekkora lesz a nyomás a rendszerben? Hány g kámfort lehet a lombikba tölteni, ha a nyomás legfeljebb 0,3 MPa lehet?
 2. Egy vegyület 54,5% szénből, 36,4% oxigénből és 9,1% hidrogénből áll. Ezen anyagnak 0,1963 grammját elpárologtatva 115,9 cm3 35 oC-os és 99,2 kPa nyomású gőzt kapunk. Mi a vegyület tapasztalati képlete?
 3. Mekkora a SO2 parciális nyomása 30 oC-os 97 kPa nyomású levegőben, ha az 0,06 (V/V)% SO2-t tartalmaz? Hány gramm SO2-t tartalmaz az elegy köbméterenként?
 4. Egy 20 liter űrtartalmú gázpalackban 12,6 kg szén-dioxidnak hány %-a lesz cseppfolyós állapotban 20 oC-on, ha ezen a hőmérsékleten a CO2 gőznyomása 5,85 MPa és a folyékony szén-dioxid sűrűsége 0,77 g/cm3?
 5. Egy 4 dm3-es kuktába 0,1 MPa külső nyomás mellett 1 dm3 vizet töltünk, szobahőmérsékleten lezárjuk, majd 100 oC-ra hevítjük. A levegő hány százaléka áramlik ki a rendszerből, ha a szelep 0,2 MPa nyomáson nyit?
 6. Egy 27 oC-os szobában tüdővel lufit fújunk 30 dm3 térfogatra és 0,14 MPa nyomásra. A befújt levegő 100% relatív nedvességtartalmú. Hány %-kal változik a lufi térfogata, ha -12 oC-os játszótérre visszük ki és a nyomás a lufiban nem változik? A -12 oC-os jég tenzióját elhanyagoljuk.
 7. Egy 1,1 dm3 térfogatú szódásszifonba 1 dm3 vizet töltünk 27 oC-on, 0,1 MPa külső nyomás mellett. A rendszer zárása után hány gramm szén-dioxidot kell a rendszerbe juttatni ahhoz, hogy a gáztérben a nyomás 0,35 MPa legyen, ha a víz a szén-dioxid 99%-át elnyeli? A szénsavas víz tenzióját elhanyagoljuk.
 8. Egy 20 literes N2 palackban a nyomás 20 MPa, a hőmérséklet 27 oC. A palack aljában víz van. A palackból a nitrogént védőgázként akarjuk felhasználni atmoszférikus nyomáson (100 kPa), a védőgázban azonban a vízgőz parciális nyomása maximálisan 0,4 kPa lehet. Feltéve, hogy a palackban lévő gáz mindig telített vízgőzre nézve, mekkora az a legkisebb nyomás a palackban, amikor a védőgáz még éppen megfelel a követelményeknek?
 9. Egy 3 dm3 térfogatú gáztartályban 35 oC-on a gáz nyomása 100 kPa. Mekkora lesz a nyomás, ha a tartályba 1 dm3 dietil-étert /(C2H5)2O/ nyomunk? A dietil-éter forráspontja 100 kPa nyomáson 35 oC.
 10. Egy preparátum víztartalma 8,5%, a felhasználás során csak 1,2%-os víztartalom a megengedett. Hány m3 60 oC hőmérsékletű 100 kPa nyomású levegő szükséges 12,5 kg anyag szárításához? A levegő vízgőzre telítetté válik a szárítás közben.
 11. = 19,92 kPa


 12. Egy 20 oC hőmérsékletű 100 kPa nyomású benzollal telített levegőből a benzolt úgy nyerik vissza, hogy a gázelegyet komprimálják, majd újra 20 oC-ra hűtik. Milyen nyomást kell alkalmazni, hogy a benzol 75%-át visszakapjuk? A benzol gőznyomása 20 oC-on 4,6 kPa.
 13. Egy levegő-hidrogén gázelegy 20 oC hőmérsékleten berobban. A gázelegy nyomása a robbanás következtében 100 kPa-ról 67,1 kPa-ra csökken. Milyen a kiindulási gázelegy térfogat %-os összetétele? A robbanás következtében a következő kémiai reakció játszódik le:
 14. 2 H2 + O2 = 2 H2O

  A levegő összetétele: 79 (V/V)% N2, 21 (V/V)% O2.


 15. Számítsa ki, hogy az ipari robbantáshoz használt nitropentaeritrit (C5H8N4O12, d = 1,9 g/cm3) alábbi egyenlet szerinti robbantásakor mekkora lesz a nyomás, ha a hőmérséklet 2500 oC és a keletkező gázelegy térfogata a folyadékéval azonos!
 16. 2 C5H8N4O12 = 10 CO + 4 N2 + 8 H2O + 3 O2


 17. 3 literes vastagfalú lombikba 25 oC-on 102 kPa nyomáson kámfort (C10H16O) töltünk, majd a lombikot lezárjuk és 350 oC-ra hevítjük. Hány gramm kámfort töltöttünk a lombikba, ha a nyomás 1,2 MPa-ra emelkedett?
 18. Adott két gáztartály, az egyik 67,2 g nitrogént tartalmaz és hőmérséklete -73 oC, a másikban 19,2 g oxigén van 127 oC-on. A tartályokban a nyomás 80 kPa. (A két tartályt olyan vékony cső köti össze, amelyen keresztül a két gáz összekeveredése gyakorlatilag elhanyagolható, ha a két tartályban a nyomás azonos.) A nitrogéntartály hőmérsékletét 27 oC-ra emelve és azon tartva, az oxigéntartályét 27 oC-ra csökkentve és azon tartva, mi lesz az oxigéntartályban lévő gáz (V/V)%-os összetétele és nyomása?
 19. Egy edényben 14 g nitrogén és 6 g hidrogén van 10 oC hőmérsékleten és 1 MPa nyomáson. Mennyi a gáz térfogata?
 20. Egy palackban 2 liter 72 kPa nyomású tökéletes gáz van. Mekkora volt a gáz sűrűsége, ha változatlan hőmérséklet mellett 2 g gázt eltávolítva a gáz nyomása 5 kPa lesz?
 21. Adott egy 2 dm3 térfogatú gáztartály a benne lévő gáz nyomása 100 kPa, hőmérséklete 40 oC. Mekkora lesz a gáztérben a nyomás, ha ebbe a tartályba 1 liter 40 oC-os folyékony diklór-metánt nyomunk be? Mekkora lesz a nyomás, ha csak 0,5 litert? (A diklór-metán (CH2Cl2) forráspontja 101 kPa nyomáson 40 oC)
 22.  
 23. A Torricelli-csőbe vizet és étert töltve az eredeti higanyszint 17,5 mm-rel, ill. 440 mm-rel csökkent. A rendszer hőmérséklete 20 oC. Mennyi a telítési nyomás értéke (tenziója) külön-külön az egyes folyadékokra SI egységben. A higany tenzióját hanyagoljuk el!


 24. A turbókompresszor a levegőt 9·105 Pa nyomásra sűríti úgy, hogy közben a hőmérséklet gyakorlatilag nem változik. Milyen a be-, ill. kivezető csövek átmérőjének aránya, ha mindkét csőben azonos a levegő áramlási sebessége?
 25. Egy autógumit egy hideg téli napon, mikor a hőmérséklet 24 oF volt, 24 lb/inch2 nyomásra pumpáltak fel. Mekkora lesz a nyomás egy kánikulai napon, mikor a hőmérséklet 100 oF, ha feltételezzük, hogy a gumi szelepe tökéletesen zár?