MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS


AZ ELEKTRONKORRELÁCIÓ SZEREPE A KÉMIÁBAN. A SÜRÜSÉG FUNKCIONÁL ELMÉLET ALKALMAZÁSAI

Csonka Gábor István


Készült a Budapesti Műszaki Egyetem Szervetlen Kémia Tanszékén

Budapest 1997


        Tézisek

A teljes dolgozat Adobe pdf formátumban:

Címlap

Köszönetnyilvánítás

Publikációk

Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés
  2. Számítási módszerek
  3. Az elektronkorreláció és a bázis függvények hatása a disziloxán hajlítási potenciális energiagörbéjére
  4. A Cl-S(H)OH-Cl molekula ab iníció egyensúlyi molekulageometriája és egy disszociációs csatornája. A CT2 módszer. A DFT módszerek teljesítoképessége kén tartalmú molekulák esetében
  5. Az elektronkorreláció szerepe a metil-amin nagy amplitúdójú mozgásainak leírásában. DFT és poszt Hartree-Fock számítások
  6. Az elektronkorreláció szerepe hidrogén-kötések kialakításában
  7. Szilatránok: az elektronkorreláció szerepe az intramolekuláris Si-N kölcsönhatás leírásában. A szilatránváz geometriájának függése az Si-N távolságtól
  8. Egyszerű tesztek sűrűség funkcionál módszerek minősítésére

Melléklet