I. Mértékegységek

A fizikai mennyiség egy számérték (mérőszám) és a mértékegység szorzata. Ugyanazt a fizikai mennyiséget különböző mértékegységgel lehet mérni, 1979. december 31-től azonban csakis a nemzetközi mértékegység-rendszer (Systeme International d'Unités) – jele SI (kiejtése es-i) – mértékegységei (SI egységek) használhatók.

A nemzetközi mértékegység-rendszer mértékegységei:

  1. az alapegységek
  2. a kiegészítő egységek
  3. a származtatott egységek

1. Az SI alapegységei

 

a a méter, a hosszúság mértékegysége m
b a kilogramm, a tömeg mértékegysége kg
c a másodperc, az idő mértékegysége s
d az amper, az elektromos áramerősség mértékegysége A
e a kelvin, a termodinamikai hőmérséklet mértékegysége K
f a mól, az anyagmennyiség mértékegysége mol
g a kandela, a fényerősség mértékegysége cd

2. Az SI kiegészítő egységei

 

a radián, a síkszög mértékegysége rad
b a szteradián, a térszög mértékegysége sr

3. Az SI származtatott egységei

az alap- és kiegészítő egységek hatványainak szorzatai vagy hányadosai (pl. sűrűségegység: kg/m3).

 

a a köbméter, a térfogat mértékegysége m3
b a kilogramm per köbméter, a sűrűség mértékegysége kg/m3
c a newton, az erő mértékegysége N
d a pascal, a nyomás mértékegysége Pa
e a joule, a munka, a hő és az energia mértékegysége J
f a watt per méter-kelvin, a hővezetés mértékegysége W/m· K
g a watt, a teljesítmény mértékegysége W
h a volt a feszültség, vagy potenciálkülönbség mértékegysége V
i az ohm az elektromos ellenállás mértékegysége W
j a siemens az elektromos vezetés mértékegysége S
k a coulomb az elektromos töltés mértékegysége C
l a mól per köbméter az anyagmennyiség-koncentráció mértékegysége mol/m3
m mól per kilogramm oldószer a molalitás mértékegysége mol/kg

 

  ***

 

A mértékegységek többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett egy-egy szorzót jelentő, az alább felsorolt prefixumok egyikével kell képezni.

 

Prefixum Számérték Jele Prefixum Számérték Jele
deci- 10-1 d deka- 10 da
centi- 10-2 c hekto- 102 h
mili- 10-3 m kilo- 103 k
mikro- 10-6 mega- 106 M
nano- 10-9 n giga- 109 G
piko- 10-12 p tera- 1012 T
femto- 10-15 f peta- 1015 P
atto- 10-18 a exa- 1018 E

 

 

A 103a (ahol a = 1, 2, 3, ..., -1, -2, -3, ...) prefixumok előnyben részesítendők.

A prefixumot a mértékegység nevével, illetve a prefixum jelet a mértékegység jelével egybe kell írni.

Pl.

10-3 méter milliméter mm
103 amper kiloamper kA

Tömegegységek esetén azonban az SI prefixumokat a grammhoz kell illeszteni.

Pl.

10-6 kg milligramm mg
10-3 kg gramm g
10-2 kg dekagramm dkg (ez eltér a szokásos írásmódtól).

Összetett (két vagy több egymáshoz illesztett) prefixumot használni nem szabad.